Privacy

Stardekk legale informatie

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Privacybeleid

Dit is de stardekk.com website 

Ons postadres is Baron Ruzettelaan 25, 8310 Brugge
Ons ondernemingsnummer: RPR Brugge BE 0474.598.036 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw e-mailadres (indien u die invult op het contactformulier). 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • uw e-mailadres als u boodschappen of vragen plaatst op deze website

Deze informatie dient uitsluitend voor de goede werking van de Stardekk.be website en wordt daarna verwijderd.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Hiermee werd door ons uitsluitend een middelenverbintenis aangegaan: indien alsnog iemand zich de toegang kan verschaffen tot deze data, kunnen wij niet geacht worden hiervoor verantwoordelijk te zijn. 

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ? 

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

  • per email: info@stardekk.be
  • per telefoon: 050 / 38.38.68
  • per brief: Baron Ruzettelaan 25, 8310 Brugge

Over communicatie per email

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ’privacybeleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.